Meer informatie over onze ANBI of diensten? Neem gerust contact met ons op.

Contact

ANBI

Naam: Stichting KRACHTVOER Theater
RSIN: 855I55115
Adres: Inlaagdijk 55a, 5254 KD Haarsteeg

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en verzorgen van theater- producties, -projecten en
-trainingen voor een diversiteit van doelgroepen in de leeftijd van kinderen tot en met hoogbejaarden, alsook voor een combinatie van deze doelgroepen, waarbij eerder genoemde culturele activiteiten ook steeds de opmaat zijn voor het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke projecten voor deze doelgroepen;
b. voor bovengenoemde theater- producties, -projecten en –trainingen wordt gewerkt met een diversiteit van spelers en deelnemers bestaande uit  professionals,  amateurs of een combinatie van beiden;
c. bovengenoemde culturele activiteiten kunnen plaatsvinden op diverse locaties te weten theaters, scholen, instellingen en op elke locatie die ertoe uitnodigt of uitdaagt.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
KRACHTVOER Theater wil mensen met elkaar verbinden door middel van theaterprojecten, zodat duurzame contacten kunnen ontstaan.

Missie
KRACHTVOER Theater ontwikkelt theaterprojecten, -producties en -trainingen waarin we verschillende generaties en kunstdisciplines met elkaar verbinden. Deze diversiteit inspireert ons. Juist de verschillen naast elkaar zijn boeiend. KRACHTVOER werkt graag vanuit nieuwsgierigheid en probeert zonder vooroordeel een werkelijk contact en samenwerking aan te gaan. Op zoek naar de essentie van de mens en de materie. We werken vanuit- en stimuleren alle amateurs tot een open, onderzoekende houding, waarin ruimte is voor respect en verwondering in de ontmoeting met de ander. We zetten de spelers in hun kracht en vergroten de kwaliteit van leven met de kracht van contact.

Bestuur
* Esther Korsten (voorzitter)
* Matthijs van Burg (penningmeester)
* Nicole Lambooij (secretaris)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het meest recente jaarverslag is hier in te zien.

11080342_910056725704666_5215506593901591636_o