Meer informatie over onze ANBI of diensten? Neem gerust contact met ons op.

Contact

ANBI

Naam: Stichting KRACHTVOER Theater
RSIN: 855I55115
Adres: Inlaagdijk 55a, 5254 KD Haarsteeg

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en verzorgen van theater- producties, -projecten en
-trainingen voor een diversiteit van doelgroepen in de leeftijd van kinderen tot en met hoogbejaarden, alsook voor een combinatie van deze doelgroepen, waarbij eerder genoemde culturele activiteiten ook steeds de opmaat zijn voor het ontwikkelen van sociaal maatschappelijke projecten voor deze doelgroepen;
b. voor bovengenoemde theater- producties, -projecten en –trainingen wordt gewerkt met een diversiteit van spelers en deelnemers bestaande uit  professionals,  amateurs of een combinatie van beiden;
c. bovengenoemde culturele activiteiten kunnen plaatsvinden op diverse locaties te weten theaters, scholen, instellingen en op elke locatie die ertoe uitnodigt of uitdaagt.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Visie
KRACHTVOER Theater wil mensen met elkaar verbinden door middel van theaterprojecten om hiermee duurzame contacten te organiseren.

Missie
KRACHTVOER Theater gebruikt de kracht van de verbeelding en van de spelende mens om generaties weer met elkaar te verbinden. Wij richten ons hierbij vooral op de jonge en oudste generaties in Brabantse gemeentes, die bij elkaar in de wijk wonen maar elkaar zelden tot nooit spontaan ontmoeten. Hier missen we in de organisatie van onze samenleving én van de amateurkunst een waardevolle verbinding. KRACHTVOER Theater vindt het belangrijk dat wij ons als kunstenaars en volwassen inwoners van dit land inspannen om op deze situatie een antwoord te vinden.

Bestuur
* Esther Korsten (voorzitter)
* Josine Gilissen (penningmeester)
* Jur van der Lecq (secretaris)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslagen zijn op te vragen bij de directie van KRACHTVOER Theater.

11080342_910056725704666_5215506593901591636_o