Ons doel is om waardevolle en duurzame verbindingen te creëren 
in de samenleving

Over ons

De projecten van KRACHTVOER Theater kenmerken zich door het gebruik van theater als middel om in te spelen op dit maatschappelijke vraagstuk; door met verschillende generaties samen theater te maken, verbinden we hen weer met elkaar. Tevens werkt zij in al haar projecten met de combinatie van amateurs en (semi)professionals en met een combinatie van kunstdisciplines, zodat ook de krachten van deze verschillende werelden elkaar op een positieve wijze kunnen beïnvloeden. Iedereen doet mee!

De ervaring leert dat er een enorme boost aan positieve energie ontstaat door in onze theaterprojecten jong en oud samen te brengen. Dit maakt veel inspiratie en levensblijheid los bij alle partijen. Dit doen we door de kinderen, jongeren en studenten in onze projecten mee naar binnen te nemen in de verzorgingshuizen en daarnaast de ouderen mee te nemen naar theaterzalen daar in de buurt. Door de verschillende generaties op volwaardig niveau in onze theaterprojecten te laten samenwerken, creëren we een bijzondere spelenergie in de ruimte; De ouderen voelen dat ze weer deel uitmaken van een dynamisch geheel. Ze krijgen de jonge levendigheid en energie cadeau, voelen interesse voor hun levensverhalen en maken weer deel uit van het grotere geheel. De kinderen voelen zich welkom en geliefd en krijgen alle ruimte voor hun spelimpulsen. Daarnaast ontdekken ze de enorme wereld van levenservaring en levensverhalen bij hun oudere spelpartners.

Doordat we in onze projecten ook vaak met theaterstudenten of alumni van een kunstopleiding werken, creëren we met deze jonge kunstenaars een organische verbinding tussen jong en oud. Zij rennen en dansen met de kinderen door de theaterzaal, rijden met de auto om de dames in rolstoel op te halen voor de repetitie in het theater, roken samen met de stoerste dame buiten in de pauze een sigaretje, imponeren met een professioneel bewegingsduet en ontroeren de zaal door een liefdevolle ‘armendans’ tussen een jonge man en een dame op leeftijd in een rolstoel. Wij inspireren deze toekomstige theatermakers met onze unieke projecten, waarbij we kunst inzetten voor maatschappelijk relevante thema’s. Door hen bij onze projecten te betrekken, leren zij het toepassen van het vak in de praktijk. We investeren op deze manier in de ontwikkeling van het jonge talent in Brabant.

Door hun deelname aan onze projecten slaan de jongeren een brug tussen het de amateurs en het professionele theater, door hun professionele werkhouding in de repetities en het hogere spelniveau. De kinderen, jongeren en ouderen kunnen zich hier aan optrekken. Hier ligt voor KRACHTVOER Theater ook een grote artistieke inspiratiebron voor het creëren van nieuwe theatrale beelden en voor het ontwikkelen van een nieuwe vormentaal. De aanwezigheid van bijna alle leeftijden op scène opent voor de regisseur een wereld van mogelijkheden. Dit wordt nog meer versterkt, doordat zij in haar projecten ook altijd op zoek gaat naar een samenwerking met kunstenaars van verschillende disciplines zoals acteurs, vormgevers en muzikanten. Door de combinatie van al deze aspecten ontwikkelt zij in haar theaterprojecten, naast de bijzondere combinatie van leeftijden, ook een hoger theatraal niveau. Deze voorstellingen krijgen vleugels. En dat voelt het publiek.

Lees verder Verberg

Onze filosofie

De missie van KRACHTVOER Theater is om mensen door middel van theaterprojecten met elkaar te verbinden. Wij richten ons hierbij vooral op de jonge en oudste generaties in Brabantse gemeentes, die bij elkaar in de wijk wonen maar elkaar zelden tot nooit spontaan ontmoeten. Hier missen we in de organisatie van onze samenleving een waardevolle verbinding. KRACHTVOER Theater vindt het belangrijk dat wij ons als kunstenaars en volwassen inwoners van dit land inspannen om op deze situatie een antwoord te vinden.

We leven in een wereld van snelheid, waarin de materiële waardes erg belangrijk worden gemaakt en iedereen om deze ouderen heen het druk, druk, druk heeft met zichzelf. Vooral de volwassen medemens is druk met het organiseren van carrière, gezin, de politiek, het bedrijfsleven en daar maak je als oudere na je pensioen geen actief deel meer van uit. De kinderen en jongeren in een woonwijk hebben vaak geen idee dat er mensen op leeftijd om hen heen wonen, die grote behoefte hebben aan sociaal contact. Ja, er wonen oude mensen in dat huis daar en in dat hoge gebouw om de hoek, dat weet iedereen wel, maar daar ga je nooit naar binnen als je er niemand kent.

Deze jongste en oudste generaties lopen elkaar dus behoorlijk vaak mis. Dit vinden we erg jammer, omdat het onze ervaring is dat deze leeftijden elkaar erg veel te bieden hebben. Uit persoonlijke ervaring hebben we namelijk ontdekt dat het ‘wel leuk’ is voor de ouderen als je als volwassene op bezoek komt in een zorginstelling. Het doorbreekt de stilte in een huiskamer, mensen groeten je even, zeggen ‘hallo’. Wat echter een totaal ander effect teweeg brengt, is wanneer we onze kinderen mee nemen in deze zelfde huiskamer. Op dat moment wordt iedereen wakker! De ouderen gaan uit zichzelf contact leggen met de kinderen en er ontstaat een enorme vrolijkheid, blijheid en levensvreugde in de kamer.
Het is een toverformule!

Vanuit deze ervaring ontwikkelde KRACHTVOER Theater in 2011 het idee om deze contacten tussen jong en oud met haar theaterprojecten te gaan organiseren, zodat de ouderen weer bij de kunstzinnige activiteiten in de wijk en tegelijkertijd ook weer bij deze jonge mensen betrokken worden.

Lees verder Verberg

Ons team

Het team van KRACHTVOER Theater bestaat uit Maddy Kok en Loïs Lentz. Zij worden ondersteund door een driekoppig bestuur, bestaande uit Nicole Lambooij, Godelieve Laarakker en Matthijs van Burg.

Maddy Kok - Artistiek leider

Mijn naam is Maddy Kok. Ik ben in mijn werkzame leven als theatermaker altijd op zoek gegaan naar de verbinding van verschillende werelden. Ik werkte in professionele jeugdtheaterhuizen in België om daarbinnen met de amateurspelers dichtbij het professionele theater te kunnen bewegen. De kinderen bezochten vaak de voorstellingen van de professionele acteurs, speelden in dezelfde zaal, soms samen met de acteurs en konden met dezelfde professionele middelen hun voorstellingen voor publiek spelen. Ik trainde leraren in het kader van de didactiek en maakte theater met hen om te spelen voor al hun scholen. Ik leer studenten op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg hoe ze met amateurspelers theater kunnen maken. Ik ging in de tijd dat ik in Gent werkte al op zoek naar de verbinding tussen de kinderen en ouderen in mijn theaterprojecten door er naast de kinderen ook studenten, leraren en ouderen van een amateurvoorstelling bij te betrekken.

Ook zocht ik toen al naar de mogelijkheden om theater als middel in te kunnen zetten, omdat theater naast een prettige vorm van vrijetijdsbesteding ook zoveel meer teweeg kan brengen; theater biedt troost, het inspireert, het verwart, het confronteert, reflecteert en relativeert. En met al deze zaken ben je als theatermaker in staat om te verbinden. Zo speelde ik bij Eva Bal’s Speeltheater mee in een improvisatievoorstelling voor kleuters, waarmee we ook een benefietvoorstelling voor kinderen van de kankerafdeling van het Gentse ziekenhuis speelden. Alle kinderen vonden deze voorstelling doorgaans heel leuk, maar ouders van deze zieke kinderen kwamen het gezelschap achteraf bedanken omdat ze hun kind voor het eerst weer hadden zien lachen. Zij konden helemaal opgaan in het verhaal van de voorstelling, meeleven met de personagesen daardoor even vergeten dat ze ziek waren. Dat effect daar ben ik met theater naar op zoek.

Loïs Lentz - Zakelijk leider

Loïs is de nieuwe zakelijk leider van KRACHTVOER theater.