Meer informatie over onze projecten?

Contact

Meerjarensubsidie Provincie Noord-Brabant

KRACHTVOER Theater ontvangt meerjarensubsidie voor 2021 – 2024!

De komende vier jaar ontvangen 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft besloten over welke instellingen het jaarlijkse subsidiebedrag van € 614.250,-  wordt verdeeld.

Met de meerjarige subsidieregeling zorgt de provincie voor continuïteit, zodat organisaties kunnen werken aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van amateurkunst.

Bij de besluiten over de subsidieverstrekking is Gedeputeerde Staten geadviseerd door de adviescommissie amateurkunst. “De adviescommissie amateurkunst is onder de indruk geraakt van de betrokkenheid en creativiteit van mensen. De diversiteit van de aanvragen was groot. Volgens de commissie mogen we trots zijn op de hoeveelheid verenigingen, gezelschappen en samenwerkingen die we in Brabant hebben. Daar sluit ik me geheel bij aan”, aldus Wil van Pinxteren, gedeputeerde met Cultuur in portefeuille.

De adviescommissie vindt dat artistiek inhoudelijk de aanvraag goed in elkaar zit en ‘staat als een huis’. Stichting KRACHTVOER Theater biedt een variëteit aan projecten en verbindt – vanuit de artistiek-inhoudelijke aanpak- verschillende generaties, disciplines en sectoren. Door de sociale isolatie in Coronatijd, gedurende de afgelopen maanden, is duidelijk geworden dat écht contact en verbinding essentieel is. De kern van KRACHTVOER Theater is daarmee actueler dan ooit!

 

 

Avatar-1530×852